Tấm Smileboard làm vách

Tấm Smileboard làm vách

Tấm xi măng dăm gỗ Thái Lan Smileboard - SCG Cement Board

100₫ /Tấm

Mới cập nhật

Tấm Cement Board dăm gỗ: Sản phẩm tối ưu cho Sàn nhẹ.

Tấm Smileboard làm vách 8mm KT: 8 x 1220 x 2440 mm

Liên hệ

Mới cập nhật

logo tấm Smileboard Tấm Smileboard làm vách 8mm Kích thước: 8 x 1220 x 2440 mm Trọng lượng: 32 Kg/tấm ...

Tấm Smileboard làm vách 10mm KT: 10 x 1220 x 2440 mm

Liên hệ

Mới cập nhật

logo tấm Smileboard Tấm Smileboard làm vách 10mm Kích thước: 10 x 1220 x 2440 mm Trọng lượng: 41 Kg/tấm Tấm xi măng dăm gỗ Th...

Tấm Smileboard làm vách 12mm KT: 12 x 1220 x 2440 mm

Liên hệ

Mới cập nhật

logo tấm Smileboard Tấm Smileboard làm vách 12mm Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm Trọng lượng: 49 Kg/tấm Tấm xi măng dăm gỗ Th...

Tấm Smart làm vách dày 8mm KT:8 x 1220 x 2440 mm

Liên hệ

Mới cập nhật

Tấm Smart Board Thái Lan làm v ách dày 12mm Kích Thước: 12 x 1220x 2440 mm Trọng lượng: 53,9 Kg/Tấm Xuất ...

Tấm Smart làm vách dày 12mm KT: 12 x 1220 x2 440 mm

Liên hệ

Mới cập nhật

Tấm Smart Board Thái Lan làm v ách dày 12mm Kích Thước: 12 x 1220x 2440 mm Trọng lượng: 53,9 Kg/Tấm Xuất ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: